Linh kiện điện tử 69

USB

USB A ĐỰC DÁN

USB A ĐỰC DÁN

Mã sp: CNT02012

Giá:1,000VND

1,000

USB CÁI MINI 5PF CẮM

USB CÁI MINI 5PF CẮM

Mã sp: CNT02011

Giá:2,000VND

2,000

USB CÁI MINI 5PF DÁN

USB CÁI MINI 5PF DÁN

Mã sp: CNT02010

Giá:2,000VND

2,000

USB A CÁI DIP

USB A CÁI DIP

Mã sp: CNT02009

Giá:1,000VND

1,000

USB CHUẨN A CÁI CHÂN DỌC

USB CHUẨN A CÁI CHÂN DỌC

Mã sp: CNT02008

Giá:1,500VND

1,500

USB CHUẨN A CÁI CHÂN BÊN CẠNH

USB CHUẨN A CÁI CHÂN BÊN CẠNH

Mã sp: CNT02007

Giá:2,000VND

2,000

usb chuẩn A chân dọc có vỏ nhựa

usb chuẩn A chân dọc có vỏ nhựa

Mã sp: CNT02006

Giá:3,000VND

3,000

USB A CÁI CẮM

USB A CÁI CẮM

Mã sp: CNT02003

Giá:1,000VND

1,000

USB CÁI MINI 5P SMD

USB CÁI MINI 5P SMD

Mã sp: CNT02002

Giá:2,000VND

2,000

USB CÁI B(CẮM)

USB CÁI B(CẮM)

Mã sp: CNT02001

Giá:2,000VND

2,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...