Linh kiện điện tử 69

Tụ Điện

TỤ DÁN 104 0805

TỤ DÁN 104 0805

Mã sp: CAP03001

Giá:3,000VND

3,000

TỤ DÁN 1UF 0805

TỤ DÁN 1UF 0805

Mã sp: CAP03002

Giá:3,000VND

3,000

TỤ DÁN 10UF 0805

TỤ DÁN 10UF 0805

Mã sp: CAP03003

Giá:3,000VND

3,000

TỤ DÁN 22P 0805

TỤ DÁN 22P 0805

Mã sp: CAP03004A

Giá:3,000VND

3,000

TỤ DÁN 33P 0805

TỤ DÁN 33P 0805

Mã sp: CAP03005A

Giá:3,000VND

3,000

TỤ DÁN 101 0805

TỤ DÁN 101 0805

Mã sp: CAP03006A

Giá:3,000VND

3,000

TỤ DÁN 102 0805

TỤ DÁN 102 0805

Mã sp: CAP03007A

Giá:3,000VND

3,000

TỤ DÁN 103 0805

TỤ DÁN 103 0805

Mã sp: CAP03008A

Giá:3,000VND

3,000

TỤ DÁN 474 0805

TỤ DÁN 474 0805

Mã sp: CAP03010A

Giá:3,000VND

3,000

TỤ DÁN 224 0805

TỤ DÁN 224 0805

Mã sp: CAP03009A

Giá:3,000VND

3,000

TỤ DÁN 10P 0805

TỤ DÁN 10P 0805

Mã sp: CAP03011A

Giá:3,000VND

3,000

C24pF Tụ dán 0805 (20 pcs)

C24pF Tụ dán 0805 (20 pcs)

Mã sp: CAP03012

Giá:3,000VND

3,000

TỤ 102J630V 1NF

TỤ 102J630V 1NF

Mã sp: CAP04001

Giá:2,000VND

2,000

 TỤ 105J 250V

TỤ 105J 250V

Mã sp:

Giá:1,500VND

1,500

TỤ GỐM 101 (10pcs)

TỤ GỐM 101 (10pcs)

Mã sp: CAP01001

Giá:1,000VND

1,000

TỤ GỐM 102 (10pcs)

TỤ GỐM 102 (10pcs)

Mã sp: CAP01002

Giá:1,000VND

1,000

TỤ GỐM 103 (10pcs)

TỤ GỐM 103 (10pcs)

Mã sp: CAP01003

Giá:1,000VND

1,000

TỤ GỐM 104 (10pcs)

TỤ GỐM 104 (10pcs)

Mã sp: CAP01004

Giá:1,000VND

1,000

TỤ GỐM 22P (10pcs)

TỤ GỐM 22P (10pcs)

Mã sp: CAP01005

Giá:1,000VND

1,000

TỤ GỐM 33P (10pcs)

TỤ GỐM 33P (10pcs)

Mã sp: CAP01006

Giá:1,000VND

1,000

TỤ GỐM 47P (10 pcs)

TỤ GỐM 47P (10 pcs)

Mã sp: CAP01007

Giá:1,000VND

1,000

TỤ GỐM 15P (10 chiếc)

TỤ GỐM 15P (10 chiếc)

Mã sp: CAP01008

Giá:1,000VND

1,000

TỤ GỐM 224 0.22UF 50V

TỤ GỐM 224 0.22UF 50V

Mã sp: CAP01009A

Giá:3,000VND

3,000

Trang đầu ◄1 2 3 Trang cuối
https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...