Linh kiện điện tử 69

Tụ Dán

TỤ DÁN 104 0805

TỤ DÁN 104 0805

Mã sp: CAP03001

Giá:3,000VND

3,000

TỤ DÁN 1UF 0805

TỤ DÁN 1UF 0805

Mã sp: CAP03002

Giá:3,000VND

3,000

TỤ DÁN 10UF 0805

TỤ DÁN 10UF 0805

Mã sp: CAP03003

Giá:3,000VND

3,000

TỤ DÁN 22P 0805

TỤ DÁN 22P 0805

Mã sp: CAP03004A

Giá:3,000VND

3,000

TỤ DÁN 33P 0805

TỤ DÁN 33P 0805

Mã sp: CAP03005A

Giá:3,000VND

3,000

TỤ DÁN 101 0805

TỤ DÁN 101 0805

Mã sp: CAP03006A

Giá:3,000VND

3,000

TỤ DÁN 102 0805

TỤ DÁN 102 0805

Mã sp: CAP03007A

Giá:3,000VND

3,000

TỤ DÁN 103 0805

TỤ DÁN 103 0805

Mã sp: CAP03008A

Giá:3,000VND

3,000

TỤ DÁN 474 0805

TỤ DÁN 474 0805

Mã sp: CAP03010A

Giá:3,000VND

3,000

TỤ DÁN 224 0805

TỤ DÁN 224 0805

Mã sp: CAP03009A

Giá:3,000VND

3,000

TỤ DÁN 10P 0805

TỤ DÁN 10P 0805

Mã sp: CAP03011A

Giá:3,000VND

3,000

C24pF Tụ dán 0805 (20 pcs)

C24pF Tụ dán 0805 (20 pcs)

Mã sp: CAP03012

Giá:3,000VND

3,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...