Linh kiện điện tử 69

Socket

SOCKET 20P

SOCKET 20P

Mã sp: CNT01007

Giá:10,000VND

10,000

SOCKET 40P 3MM ( MÀU ĐEN )

SOCKET 40P 3MM ( MÀU ĐEN )

Mã sp: CNT01004

Giá:18,000VND

18,000

SOCKET MICROSD TF

SOCKET MICROSD TF

Mã sp: CNT01006

Giá:7,000VND

7,000

SOCKET 28P TO

SOCKET 28P TO

Mã sp: CNT01003

Giá:13,000VND

13,000

SOCKET 28P NHỎ

SOCKET 28P NHỎ

Mã sp: CNT01002

Giá:11,000VND

11,000

SOCKET 40 CHÂN (XANH)

SOCKET 40 CHÂN (XANH)

Mã sp: CNT01001

Giá:13,000VND

13,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...