Linh kiện điện tử 69

Mạch Nạp ARM-STM

-30% Adapter JLink

Adapter JLink

Mã sp:

Giá:35,000VND

50,000

-11% Mạch nạp U-link 2

Mạch nạp U-link 2

Mã sp:

Giá:400,000VND

450,000

MẠCH NẠP JLINK V8

MẠCH NẠP JLINK V8

Mã sp:

Giá:250,000VND

250,000

ST-LINK V2 MINI

ST-LINK V2 MINI

Mã sp:

Giá:110,000VND

110,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...