Linh kiện điện tử 69

Mạch Điện Tử

MÀN HÌNH OLED 12864 1.3'' SPI

MÀN HÌNH OLED 12864 1.3'' SPI

Mã sp: LCD01015

Giá:120,000VND

120,000

MÀN HÌNH OLED 12864 0.96'' SPI

MÀN HÌNH OLED 12864 0.96'' SPI

Mã sp: LCD01014

Giá:80,000VND

80,000

MÀN HÌNH OLED 12864 0.96'' SPI

MÀN HÌNH OLED 12864 0.96'' SPI

Mã sp: LCD01014

Giá:80,000VND

80,000

MÀN HÌNH OLED 12864 0.96'' SPI

MÀN HÌNH OLED 12864 0.96'' SPI

Mã sp: LCD01014

Giá:80,000VND

80,000

MÀN HÌNH OLED 12864 0.96'' SPI

MÀN HÌNH OLED 12864 0.96'' SPI

Mã sp: LCD01014

Giá:80,000VND

80,000

MÀN HÌNH TFT 1.8 INCH

MÀN HÌNH TFT 1.8 INCH

Mã sp: LCD01011A

Giá:239,000VND

239,000

MÀN HÌNH TFT 3.2 INCH

MÀN HÌNH TFT 3.2 INCH

Mã sp: LCD01010A

Giá:319,000VND

319,000

Màn hình TFT 2.4 v2.1

Màn hình TFT 2.4 v2.1

Mã sp: LCD01003

Giá:230,000VND

230,000

PCB Module ESP12 ESP07

PCB Module ESP12 ESP07

Mã sp: MDL02007

Giá:12,000VND

12,000

PCB ĐỤC LỖ 9X15 MÀU XANH (TỐT)

PCB ĐỤC LỖ 9X15 MÀU XANH (TỐT)

Mã sp: DLM01015

Giá:20,000VND

20,000

VIA ĐỒNG

VIA ĐỒNG

Mã sp: TBI04065

Giá:500VND

500

PHÍP ĐỒNG THỦY TINH 1 MẶT 15*20

PHÍP ĐỒNG THỦY TINH 1 MẶT 15*20

Mã sp: DLM01011

Giá:30,000VND

30,000

PHÍP ĐỒNG THỦY TINH 1 MẶT 10*15

PHÍP ĐỒNG THỦY TINH 1 MẶT 10*15

Mã sp: DLM01010

Giá:15,000VND

15,000

PHÍP ĐỒNG LỖ 12*18

PHÍP ĐỒNG LỖ 12*18

Mã sp: DLM01009

Giá:15,000VND

15,000

PHÍP ĐỒNG THỦY TINH 15*20 2 MẶT

PHÍP ĐỒNG THỦY TINH 15*20 2 MẶT

Mã sp: DLM01008

Giá:35,000VND

35,000

PHÍP ĐỒNG THỦY TINH 10*15 2 MẶT

PHÍP ĐỒNG THỦY TINH 10*15 2 MẶT

Mã sp: DLM01007

Giá:20,000VND

20,000

PHÍP ĐỒNG THỦY TINH 2 MẶT 20*30

PHÍP ĐỒNG THỦY TINH 2 MẶT 20*30

Mã sp: DLM01006

Giá:70,000VND

70,000

PHÍP ĐỒNG THỦY TINH 1 MẶT 20*30

PHÍP ĐỒNG THỦY TINH 1 MẶT 20*30

Mã sp: DLM01005

Giá:65,000VND

65,000

PHÍP ĐỒNG LỖ 7*9

PHÍP ĐỒNG LỖ 7*9

Mã sp: DLM01004

Giá:6,000VND

6,000

PHÍP ĐỒNG LỖ 9*15

PHÍP ĐỒNG LỖ 9*15

Mã sp: DLM01003

Giá:9,000VND

9,000

DLM01002

DLM01002

Mã sp: PHÍP ĐỒNG THƯỜNG 1 mặt 10*15

Giá:12,000VND

12,000

PHÍP ĐỒNG KB 1 mặt 20*30

PHÍP ĐỒNG KB 1 mặt 20*30

Mã sp: DLM01001

Giá:23,000VND

23,000

COMBO MÁY KHOAN HẠT DẺ

COMBO MÁY KHOAN HẠT DẺ

Mã sp:

Giá:90,000VND

90,000

Máy Khoan P-500-2

Máy Khoan P-500-2

Mã sp: DLM03009

Giá:450,000VND

450,000

Trang đầu ◄1 2 Trang cuối
https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...