Linh kiện điện tử 69

Linh Kiện Điện Tử

SÒ NÓNG LẠNH TEC1-12706-60W

SÒ NÓNG LẠNH TEC1-12706-60W

Mã sp: S00001

Giá:59,000VND

59,000

SÒ NÓNG LẠNH TEC1-12706-60W

SÒ NÓNG LẠNH TEC1-12706-60W

Mã sp: S00001

Giá:59,000VND

59,000

SÒ NÓNG LẠNH TEC1-12706-60W

SÒ NÓNG LẠNH TEC1-12706-60W

Mã sp: S00001

Giá:59,000VND

59,000

SÒ NÓNG LẠNH TEC1-12710-100W

SÒ NÓNG LẠNH TEC1-12710-100W

Mã sp: S00002

Giá:105,000VND

105,000

SÒ NÓNG LẠNH TEC1-12715-150W

SÒ NÓNG LẠNH TEC1-12715-150W

Mã sp: S00003

Giá:125,000VND

125,000

Tản Nhiệt TEC1 - 40*40*11

Tản Nhiệt TEC1 - 40*40*11

Mã sp: S00005

Giá:12,000VND

12,000

Lót Cách Nhiệt TEC1-127XX

Lót Cách Nhiệt TEC1-127XX

Mã sp: S00004

Giá:5,000VND

5,000

ĐẾ CHUYỂN PLCC44 TO DIP40

ĐẾ CHUYỂN PLCC44 TO DIP40

Mã sp: SP010341

Giá:40,000VND

40,000

USB-TTL Lập Trình MCU STC 51

USB-TTL Lập Trình MCU STC 51

Mã sp: SP010331

Giá:80,000VND

80,000

 Transistor 2SC5200

Transistor 2SC5200

Mã sp: SP000179

Giá:9,000VND

9,000

Transistor 2SB1647 PNP

Transistor 2SB1647 PNP

Mã sp: Z00044

Giá:20,000VND

20,000

Transistors 2SA1943

Transistors 2SA1943

Mã sp: SP000180

Giá:18,000VND

18,000

SOT - 23 AO3415 MOS FET 20V KÊNH P

SOT - 23 AO3415 MOS FET 20V KÊNH P

Mã sp: FET02001

Giá:5,000VND

5,000

SOT - 23 AO3415 MOS FET 20V KÊNH P

SOT - 23 AO3415 MOS FET 20V KÊNH P

Mã sp: FET02001

Giá:5,000VND

5,000

SMD FS8205A MOSFET TSSOP-8

SMD FS8205A MOSFET TSSOP-8

Mã sp: FET02002

Giá:5,000VND

5,000

MG4953 SMD 4.9A 30V SOP-8

MG4953 SMD 4.9A 30V SOP-8

Mã sp: FET02003

Giá:5,000VND

5,000

BF998

BF998

Mã sp: FET02004

Giá:5,000VND

5,000

IRFZ44N

IRFZ44N

Mã sp: FET01001

Giá:7,000VND

7,000

IRF3205 TO-220

IRF3205 TO-220

Mã sp: FET01002

Giá:9,000VND

9,000

20N60 20A 600V

20N60 20A 600V

Mã sp: FET01003

Giá:12,000VND

12,000

IRF530N TO-220

IRF530N TO-220

Mã sp: FET01005

Giá:8,000VND

8,000

IRF630N TO-220

IRF630N TO-220

Mã sp: FET01006

Giá:8,000VND

8,000

IRF540N TO-220

IRF540N TO-220

Mã sp: FET01007

Giá:7,000VND

7,000

IRF9540NPBF FET MOSFET TO-220 100V/23A TO-220

IRF9540NPBF FET MOSFET TO-220 100V/23A TO-220

Mã sp: FET01008

Giá:10,000VND

10,000

Trang đầu ◄1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang cuối
https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...