Linh kiện điện tử 69

KIT

Mạch Nạp VNpro For 89S AVR NU

Mạch Nạp VNpro For 89S AVR NU

Mã sp: SP010363

Giá:130,000VND

130,000

KIT ATMEGA128 V2

KIT ATMEGA128 V2

Mã sp:

Giá:175,000VND

175,000

KIT ATMEGA16 V2

KIT ATMEGA16 V2

Mã sp:

Giá:145,000VND

145,000

KIT ATMEGA8 V2

KIT ATMEGA8 V2

Mã sp:

Giá:110,000VND

110,000

-3% Nguồn Raspberry Pi 5V 2.5A Micro USB

Nguồn Raspberry Pi 5V 2.5A Micro USB

Mã sp: KIT18003

Giá:150,000VND

155,000

Kit 8051 Mini

Kit 8051 Mini

Mã sp: KIT8051002

Giá:60,000VND

60,000

-7% PIC 16F877A

PIC 16F877A

Mã sp: VĐK02001

Giá:65,000VND

70,000

-22% KIT PIC V1

KIT PIC V1

Mã sp: KIT03001

Giá:70,000VND

90,000

KIT STM32F103RCT6

KIT STM32F103RCT6

Mã sp:

Giá:250,000VND

250,000

-7% KIT STM8L-DISCOVERY STM8L152

KIT STM8L-DISCOVERY STM8L152

Mã sp:

Giá:420,000VND

450,000

-5% KIT STM32F3-DISCOVERY STM32F37X

KIT STM32F3-DISCOVERY STM32F37X

Mã sp:

Giá:400,000VND

420,000

KIT STM32F4-DISCOVERY STM32F407

KIT STM32F4-DISCOVERY STM32F407

Mã sp:

Giá:580,000VND

580,000

KIT STM32F0-DISCOVERY STM32F051

KIT STM32F0-DISCOVERY STM32F051

Mã sp:

Giá:300,000VND

300,000

-8% WiFi shiled Arduino ESP8266-ESP-12E

WiFi shiled Arduino ESP8266-ESP-12E

Mã sp: KIT04013

Giá:240,000VND

260,000

-8% KIT WiFi Arduino UNO ESP8266

KIT WiFi Arduino UNO ESP8266

Mã sp: KIT04003A

Giá:230,000VND

250,000

-6% KIT WiFi NodeMcu ESP8266 CP2102

KIT WiFi NodeMcu ESP8266 CP2102

Mã sp: KIT04003B

Giá:169,000VND

180,000

-17% CASE ARDUINO UNO R3

CASE ARDUINO UNO R3

Mã sp:

Giá:50,000VND

60,000

-20% XBee S2 2MW

XBee S2 2MW

Mã sp: KIT04010

Giá:800,000VND

1,000,000

-22% JOYSTICK FOR ARDUINO

JOYSTICK FOR ARDUINO

Mã sp: KIT04009A

Giá:39,000VND

50,000

-9% ARDUINO DUE R3

ARDUINO DUE R3

Mã sp: KIT04008A

Giá:500,000VND

550,000

-5% ARDUINO UNO R3 NEW

ARDUINO UNO R3 NEW

Mã sp: KIT04007A

Giá:100,000VND

105,000

-7% ARDUINO MEGA2560 R3

ARDUINO MEGA2560 R3

Mã sp: KIT04006

Giá:215,000VND

230,000

-20% ARDUINO ETHERNET W5100

ARDUINO ETHERNET W5100

Mã sp: KIT04005

Giá:159,000VND

200,000

Trang đầu ◄1 2 Trang cuối
https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...