Linh kiện điện tử 69

Jumper

JUMP CÁI ĐƠN 1.27MM

JUMP CÁI ĐƠN 1.27MM

Mã sp:

Giá:5,000VND

5,000

JUMP CÁI ĐƠN DÀI

JUMP CÁI ĐƠN DÀI

Mã sp:

Giá:17,000VND

17,000

JUMP ĐỰC ĐÔI CONG

JUMP ĐỰC ĐÔI CONG

Mã sp:

Giá:4,000VND

4,000

JUMP CÁI ĐÔI THẲNG

JUMP CÁI ĐÔI THẲNG

Mã sp:

Giá:4,000VND

4,000

JUMP CÁI CẮM LED

JUMP CÁI CẮM LED

Mã sp: CNT06006

Giá:4,000VND

4,000

JUMP CÁI ĐƠN

JUMP CÁI ĐƠN

Mã sp: CNT06005

Giá:2,500VND

2,500

JUMP BẮC CẦU (2.45MM)

JUMP BẮC CẦU (2.45MM)

Mã sp: CNT06007

Giá:200VND

200

JUMP ĐỰC DÀI

JUMP ĐỰC DÀI

Mã sp: CNT06004

Giá:2,500VND

2,500

JUMP ĐỰC ĐƠN

JUMP ĐỰC ĐƠN

Mã sp: CNT06003

Giá:1,500VND

1,500

JUMP ĐỰC CONG

JUMP ĐỰC CONG

Mã sp:

Giá:2,000VND

2,000

JUMP ĐỰC ĐÔI

JUMP ĐỰC ĐÔI

Mã sp: CNT06001

Giá:3,000VND

3,000

JUMP CÁI ĐÔI CONG

JUMP CÁI ĐÔI CONG

Mã sp:

Giá:9,000VND

9,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...