Linh kiện điện tử 69

Jack Audio

JACK AUDIO 3F07 3.5

Mã sp: CNT08004

Giá:2,000VND

2,000

Đầu jack đực JS910

Mã sp: CNT08006A

Giá:2,500VND

2,500

Jack Audio 3.5MM PJ-313 5P

Mã sp: CNT08007A

Giá:2,000VND

2,000

Jack Audio 3.5mm

Mã sp:

Giá:2,000VND

2,000

Jack Audio đực 3.5mm (Vỏ Kim Loại)

Mã sp: CNT20001

Giá:5,000VND

5,000

Jack Audio đực 3.5mm Mạ Vàng

Mã sp: CNT20000

Giá:7,000VND

7,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...