Đối tác
linhkien69_armlinhkien69_atmellinhkien69_microchiplinhkien69_stIC2IC.comARDUINO UNOVINAThis page contains geo-tags
Thống kê truy cập
Thông báo chuyển địa điểm cửa hàng
Download

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MODULE LED MATRIX GHÉP NỐI

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MODULE LED MATRIX GHÉP NỐI

MODULE LED MATRIX GHÉP NỐI

 

 1. I .Cấu tạo
  1. Module led matrix ghép nối là sản phẩm giúp cho người có thể điều khiển các led matrix 8x8 sử dụng vi điều khiển thông qua các ic 74595 (74LS595 hoặc 74HC595).
  2. Mỗi module sẽ bao gồm 2 khối led matrix 8x8 và 3 IC 74595
  3. Sơ đồ nguyên lý của module:
  4. Khối Led matrix ở đây là loại Catot chung(Common Cathode)
  5. Các hàng giữa 2 khối sẽ được kết nối chung với nhau được điều khiển bởi 8 transistor C1815 và 1 IC 74595.
  6. Các cột của 2 khối led được điểu khiển bởi 2 IC 74595.
  7. Các IC 74595 được nối chung chân chốt(Latch - 12)
  8. Ký hiệu và chức năng các chân đầu ra của module:

 

 

 

STT

Ký hiệu

Chức năng

1

GND

Nối đất

2

VCC

Nối nguồn 5V

3

CR

Đầu vào xung IC 74595 điều khiển các hàng

4

DR

Đầu vào dữ liệu IC 74595 điều khiển các hàng

5

CC

Đầu vào xung IC 74595 điều khiển các cột

6

DC

Đầu vào dữ liệu IC 74595 điều khiển các cột

7

STC

Đầu vào tín hiệu chốt xuất dữ liệu của các IC 74595

8

GND

Nối đất

 

 

 1. Lập trình giao tiếp module led matrix với vi điều khiển 8051
  1. ​​​Nguyên lý hoạt động của module led matrix ghép nối
   1. Các cột của các khối led được nối với 2 IC 74595 và được điều khiển ở tín hiệu mức cao (5V).
   2. Do các hàng cần điều khiển ở mức thấp (0V) nên sẽ sử dụng transistor C1815 kết hợp với 74595 để điều khiển.
   3. Các bit dữ liệu sẽ được đưa tuần tự vào chân “data” của các IC 74595 và được đồng bộ với xung đầu vào ở chân clock.
   4. Khối led matrix sẽ sáng lên ở các vị trí hàng và cột được bật tương ứng.
  2. Lập trình điều khiển Module Led Matrix Ghép nối.
   1. Nguyên lý điều khiển led matrix: điều khiển bật từng hàng của khối led >20 lần đồng thời xuất mã cột để hiển thị nội dung.
  3. Giản đồ xung điều khiển IC 74595
   1. Xuất 1 byte điều khiển cột và hàng khối led:
   2. Từ sơ đồ trên ta sẽ xây dựng các hàm điều khiển cho IC 74595.
    1.  Hàm điều khiển các hàng của khối led:
     1. void quet_hang(unsigned char x)
     2. {
      1. int i,temp;
      2. for(i=0;i<8;i++)
      3. {
       1. temp=x;//gan bien
       2. temp=temp&0x80;//lay ra bit dau tien (bit 7)
       3. if(temp==0x80)//so sanh bit
       4. Data_row=1;      //bang 1 thi xuat vao chip =1
       5. else 
       6. Data_row=0;      //nguoc lai bang 0
       7. x*=2;  //dich bit lay bit trong so thap
       8. SCK_row=0;    //tao xung tren chan 11
       9. SCK_row=1;    //1 xung dua vào 1 bít
      4. }
     3. }
     4. Hàm này sẽ đẩy dữ liệu vào nối tiếp ra song song để điều khiển các hàng khối led thông qua đóng mở các transistor C1815.
    2. Hàm điều khiển các cột khối led:
     1. void quetcot(unsigned char led)
     2. {
      1. int i,temp;
      2. for(i=0;i<8;i++)
      3. {
       1. temp=led;           //gan bien
       2. temp=temp&0x80;                  //lay ra bit dau tien (bit 7)
       3. if(temp==0x80)                       //so sanh bit
       4. Data_col=1;       //bang 1 thi xuat vao chip =1
       5. else
       6. Data_col=0;       //nguoc lai bang 0
       7. led*=2;             //dich bit lay bit trong so thap
       8. SCK_col=0;        //tao xung tren chan 11
       9. SCK_col=1;        //1 xung dua vào 1 bít
      4. }
     3. }
    3. Hàm này sẽ đẩy dữ liệu vào nối tiếp ra song song để điều khiển các cột khối led.
     1. Hàm xử lý hiển thị dữ liệu:
      1. void hienthi(unsigned int n)
      2. {
       1. unsigned char i,j;         
       2. for(i = 0; i < 24;i++)
       3. {
        1. for(j = 0;j < 8;j++)
        2. {                                                          
        3. quetcot(cot[n/10][j]); //hiển thị led số 1
        4. quetcot(cot[n%10][j]);                                     
        5. quethang(hang[j]);                                          
        6. SCL=0;          //xuat du lieu ra output
        7. SCL=1;
        8. }
       4. }
      3. }
    4.  
    5. Để hiện thị ra 2 khối led ma trận ta sẽ quét các hàng và đẩy lần lượt dữ liệu ra các IC 74595 mắc nối tiếp.
    6. Khi dữ liệu được chuyển xong sẽ tạo 1 xung ở chân số 12 của các IC 74595 để chốt và xuất dữ liệu.
    7. Ta sẽ xuất dữ liệu cho mỗi IC 74595 bằng cách đẩy liên tiếp từng byte dữ liệu từ khối led thứ 2 sau đó đến khối led đầu tiên.
    8. Mã các cột được tạo ra từ phần mềm tạo ra từ phần mềm tạo mã led.
    9. Chương trình đếm từ 0-> 99 hiển thị module led ma trận ghép nối: (File đính kèm 1 – 1 )
    10. Để ghép nối hiển thị nhiều module led ta chỉ cần đẩy số byte dữ liệu tương ứng với số modue lắp tương ứng.
    11. Chân “Data ” của IC khối thứ 2 sẽ được nối vào chân Q9 của IC khối thứ nhất.
    12. Cách truyền dữ liệu cho nhiều khối:
    13. VD: ghép 3 module:
     1. void hienthi()
     2. {
      1. unsigned char i,j,k;     
      2. for(i = 0; i < 20;i++)
      3. {
       1. for(j = 0;j < 8;j++)
       2. {
        1. quetcot(chu[5][j]); //module 3
        2. quetcot(chu[4][j]); //module 3
        3. quetcot(chu[3][j]); //module 2
        4. quetcot(chu[2][j]); //module 2
        5. quetcot(chu[1][j]); //module 1
        6. quetcot(chu[0][j]); //module 1
        7. quethang(hang[j]);
        8. SCL=0;//xuat du lieu ra output
        9. SCL=1;
       3. }
      4.  }
     3. }
  4. III. Code chương trình hiển thị chữ “Hello !” trên 3 module led matrix ghép nối.(File đính kèm 2 – 3 Module)
  5. Project sử dụng 8051 điều kiển 1 MODULE LED MATRIX GHÉP NỐI TẢI TẠI ĐÂY
  6. Project Sử Dụng 8051 Điều Kiển 3 MODULE LED MATRIX GHÉP NỐI TẢI TẠI ĐÂY
  7. Phần mềm tạo Mã Led Download Tại đây
Phương thức thanh toán và mua hàng online
Hình thức thanh toánHình thức thanh toánHình thức thanh toánHình thức thanh toánHình thức thanh toán
 
 
 
Thiết kế website       
 
 
 
^