Linh kiện điện tử 69

Diode

1N5822 40V 3A

1N5822 40V 3A

Mã sp: DIO06001

Giá:2,000VND

2,000

1N5819 1A 40V

1N5819 1A 40V

Mã sp: DIO06002

Giá:700VND

700

MBRF20100 10A 100V TO-220

MBRF20100 10A 100V TO-220

Mã sp: DIO06003

Giá:5,000VND

5,000

MBRF10200 10A 200V TO-220

MBRF10200 10A 200V TO-220

Mã sp: DIO06004

Giá:7,000VND

7,000

DIODE 1A 1N4007 SMD (10pcs)

DIODE 1A 1N4007 SMD (10pcs)

Mã sp: DIO03001

Giá:2,000VND

2,000

SMD 1N5819 SS14 (10 pcs)

SMD 1N5819 SS14 (10 pcs)

Mã sp: DIO03002

Giá:7,000VND

7,000

SMD 1N5822 SS34 3A 40V

SMD 1N5822 SS34 3A 40V

Mã sp: DIO03003

Giá:2,000VND

2,000

ZMM 12V (10pcs)

ZMM 12V (10pcs)

Mã sp: DIO03004

Giá:5,000VND

5,000

DIODE 1N4148 SMD (10pcs)

DIODE 1N4148 SMD (10pcs)

Mã sp: DIO03005A

Giá:2,000VND

2,000

DIODE ZENER 1W 3.6V 4729

DIODE ZENER 1W 3.6V 4729

Mã sp: DIO04004

Giá:1,500VND

1,500

DIODE ZENER 1W 3.3V

DIODE ZENER 1W 3.3V

Mã sp: DIO04010

Giá:1,500VND

1,500

DIODE ZENER 1/2W 15V SMD (10 CHIẾC)

DIODE ZENER 1/2W 15V SMD (10 CHIẾC)

Mã sp: DIO04005

Giá:3,000VND

3,000

DIODE ZENER 1/2W 5.1V SMD (10 CHIẾC)

DIODE ZENER 1/2W 5.1V SMD (10 CHIẾC)

Mã sp: DIO04006

Giá:3,000VND

3,000

DIODE ZENER 1/2W 3.3V SMD (10 CHIẾC)

DIODE ZENER 1/2W 3.3V SMD (10 CHIẾC)

Mã sp: DIO04007

Giá:3,000VND

3,000

DIODE ZENER 1/2W 24V (10 CHIẾC)

DIODE ZENER 1/2W 24V (10 CHIẾC)

Mã sp: DIO04008

Giá:2,000VND

2,000

DIODE ZENER 1/2W 3.3V (10 CHIẾC)

DIODE ZENER 1/2W 3.3V (10 CHIẾC)

Mã sp: DIO04009

Giá:2,000VND

2,000

DIODE ZENER 1/2W 18V (10 CHIẾC)

DIODE ZENER 1/2W 18V (10 CHIẾC)

Mã sp: DIO04011

Giá:2,000VND

2,000

DIODE ZENER 1/2W 15V (10 CHIẾC)

DIODE ZENER 1/2W 15V (10 CHIẾC)

Mã sp: DIO04012

Giá:2,000VND

2,000

DIODE ZENER 1/2W 13V (10 CHIẾC)

DIODE ZENER 1/2W 13V (10 CHIẾC)

Mã sp: DIO04013

Giá:2,000VND

2,000

DIODE ZENER 1/2W 12V (10 CHIẾC)

DIODE ZENER 1/2W 12V (10 CHIẾC)

Mã sp: DIO04014

Giá:2,000VND

2,000

DIODE ZENER 1/2W 10V (10 CHIẾC)

DIODE ZENER 1/2W 10V (10 CHIẾC)

Mã sp: DIO04015

Giá:2,000VND

2,000

DIODE ZENER 1/2W 8.2V (10 CHIẾC)

DIODE ZENER 1/2W 8.2V (10 CHIẾC)

Mã sp: DIO04016

Giá:2,000VND

2,000

DIODE ZENER 1/2W 6.8V (10 CHIẾC)

DIODE ZENER 1/2W 6.8V (10 CHIẾC)

Mã sp: DIO04017

Giá:2,000VND

2,000

DIODE ZENER 1/2W 5.6V (10 CHIẾC)

DIODE ZENER 1/2W 5.6V (10 CHIẾC)

Mã sp: DIO04018

Giá:2,000VND

2,000

Trang đầu ◄1 2 Trang cuối
https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...