Linh kiện điện tử 69

Diode Chỉnh Lưu

DIODE 1N4148

DIODE 1N4148

Mã sp: DIO01002

Giá:200VND

200

DIODE 1N4007

DIODE 1N4007

Mã sp: DIO01001

Giá:200VND

200

DIODE FR207

DIODE FR207

Mã sp: DIO01003

Giá:200VND

200

DIODE RL207

DIODE RL207

Mã sp: DIO01004

Giá:200VND

200

FR307 1000V 3A

FR307 1000V 3A

Mã sp: DIO01006

Giá:1,000VND

1,000

FR107 1000V 1A (10 CHIẾC)

FR107 1000V 1A (10 CHIẾC)

Mã sp: DIO01007

Giá:2,000VND

2,000

ER506

ER506

Mã sp: DIO01008A

Giá:2,000VND

2,000

DIODE 1N5408

DIODE 1N5408

Mã sp: DIO01009

Giá:1,000VND

1,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...