Linh kiện điện tử 69

Connector

DB9 ĐỰC CHÂN THẲNG

DB9 ĐỰC CHÂN THẲNG

Mã sp: CNT02014A

Giá:2,500VND

2,500

DB9 CÁI CHÂN THẲNG

DB9 CÁI CHÂN THẲNG

Mã sp: CNT02013A

Giá:2,500VND

2,500

CỔNG RS232 CÁI

CỔNG RS232 CÁI

Mã sp: CNT02005

Giá:5,000VND

5,000

CỔNG RS232 ĐỰC

CỔNG RS232 ĐỰC

Mã sp: CNT02004

Giá:3,500VND

3,500

Đầu kẹp cá sấu đen to

Đầu kẹp cá sấu đen to

Mã sp:

Giá:5,000VND

5,000

KẸP CÁ SẤU 80MM ĐỎ

Mã sp: CNT21001

Giá:8,000VND

8,000

KẸP CÁ SẤU 80MM ĐEN

Mã sp: CNT21002

Giá:8,000VND

8,000

JACK AUDIO 3F07 3.5

Mã sp: CNT08004

Giá:2,000VND

2,000

Đầu jack đực JS910

Mã sp: CNT08006A

Giá:2,500VND

2,500

Jack Audio 3.5MM PJ-313 5P

Mã sp: CNT08007A

Giá:2,000VND

2,000

Jack Audio 3.5mm

Mã sp:

Giá:2,000VND

2,000

Jack Audio đực 3.5mm (Vỏ Kim Loại)

Mã sp: CNT20001

Giá:5,000VND

5,000

Jack Audio đực 3.5mm Mạ Vàng

Mã sp: CNT20000

Giá:7,000VND

7,000

CONNSIL 2 (10pcs)

CONNSIL 2 (10pcs)

Mã sp: CNT07001

Giá:2,000VND

2,000

CONNSIL 3 (10pcs)

CONNSIL 3 (10pcs)

Mã sp: CNT07002

Giá:2,000VND

2,000

CONNSIL 4 (10pcs)

CONNSIL 4 (10pcs)

Mã sp: CNT07003

Giá:3,000VND

3,000

CONNSIL 8 (10pcs)

CONNSIL 8 (10pcs)

Mã sp: CNT07004

Giá:5,000VND

5,000

CONNSIL 6 (10pcs)

CONNSIL 6 (10pcs)

Mã sp: CNT07005

Giá:3,000VND

3,000

CONNSIL 7 (10pcs)

CONNSIL 7 (10pcs)

Mã sp: CNT07006

Giá:3,000VND

3,000

CONNSIL 5 (10pcs)

CONNSIL 5 (10pcs)

Mã sp: CNT07007

Giá:3,000VND

3,000

Header nhựa trắng 3 (10pcs)

Header nhựa trắng 3 (10pcs)

Mã sp: CNT07008

Giá:5,000VND

5,000

Header 4 2.54 đực cong (10pcs)

Header 4 2.54 đực cong (10pcs)

Mã sp: CNT07009

Giá:3,000VND

3,000

Trang đầu ◄1 2 Trang cuối
https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...