Linh kiện điện tử 69

Cảm Biến Siêu Âm

SRF 04

SRF 04

Mã sp: CBI05001

Giá:25,000VND

25,000

SRF 05

SRF 05

Mã sp: CBI05002

Giá:38,000VND

38,000

KHUNG MODULE SRF 05

KHUNG MODULE SRF 05

Mã sp: CBI05003

Giá:10,000VND

10,000

MODULE SRF US-100

MODULE SRF US-100

Mã sp: CBI05004A

Giá:150,000VND

150,000

MODULE SRF US-016

MODULE SRF US-016

Mã sp: CBI05005A

Giá:120,000VND

120,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...