Linh kiện điện tử 69

Cảm Biến Nhiệt Độ

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM DHT21

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM DHT21

Mã sp: CBI01015A

Giá:85,000VND

85,000

NTC-MF52AT 100K

NTC-MF52AT 100K

Mã sp:

Giá:4,000VND

4,000

DÂY ĐO NHIỆT ĐỘ DS18B20 CHỐNG NƯỚC

DÂY ĐO NHIỆT ĐỘ DS18B20 CHỐNG NƯỚC

Mã sp: CBI01012A

Giá:49,000VND

49,000

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM DHT22

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM DHT22

Mã sp: CBI01011A

Giá:105,000VND

105,000

DÂY ĐO NHIỆT ĐỘ WZP PT100 RTD

DÂY ĐO NHIỆT ĐỘ WZP PT100 RTD

Mã sp: CBI01009A

Giá:44,000VND

44,000

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM SHT10

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM SHT10

Mã sp: CBI01010A

Giá:200,000VND

200,000

MODULE CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ DHT11 V2

MODULE CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ DHT11 V2

Mã sp: CBI01007A

Giá:38,000VND

38,000

MODULE CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ DHT22

MODULE CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ DHT22

Mã sp: CBI01004A

Giá:145,000VND

145,000

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ SHT11

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ SHT11

Mã sp: CBI01005A

Giá:209,000VND

209,000

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ DHT11

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ DHT11

Mã sp: CBI01003

Giá:23,000VND

23,000

DS18B20

DS18B20

Mã sp: CBI01002

Giá:21,000VND

21,000

DÂY ĐO NHIỆT ĐỘ NTC MF58

DÂY ĐO NHIỆT ĐỘ NTC MF58

Mã sp: CBI01014A

Giá:23,000VND

23,000

LM35

LM35

Mã sp: CBI01001

Giá:18,000VND

18,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...