Linh kiện điện tử 69

Cảm Biến Dòng

MODULE ACS712-20A

MODULE ACS712-20A

Mã sp: CBI11001

Giá:70,000VND

70,000

MODULE ACS712-30A

MODULE ACS712-30A

Mã sp: CBI11002A

Giá:70,000VND

70,000

MODULE ACS712-5A

MODULE ACS712-5A

Mã sp: CBI11003A

Giá:70,000VND

70,000

IC ACS712-5A

IC ACS712-5A

Mã sp: CBI11004A

Giá:60,000VND

60,000

CẢM BIẾN DÒNG HALL 100A YHDC

CẢM BIẾN DÒNG HALL 100A YHDC

Mã sp:

Giá:150,000VND

150,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...