Linh kiện điện tử 69

AVR

Mạch Nạp VNpro For 89S AVR NU

Mạch Nạp VNpro For 89S AVR NU

Mã sp: SP010363

Giá:130,000VND

130,000

KIT ATMEGA128 V2

KIT ATMEGA128 V2

Mã sp:

Giá:175,000VND

175,000

KIT ATMEGA16 V2

KIT ATMEGA16 V2

Mã sp:

Giá:145,000VND

145,000

KIT ATMEGA8 V2

KIT ATMEGA8 V2

Mã sp:

Giá:110,000VND

110,000

-7% PIC 16F877A

PIC 16F877A

Mã sp: VĐK02001

Giá:65,000VND

70,000

-33% KIT AVR FULLBOX

KIT AVR FULLBOX

Mã sp: KIT05001

Giá:400,000VND

600,000

-4% KIT ATMEGA 8 V1

KIT ATMEGA 8 V1

Mã sp: KIT07001

Giá:240,000VND

250,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...