Linh kiện điện tử 69

ARDUINO

-8% WiFi shiled Arduino ESP8266-ESP-12E

WiFi shiled Arduino ESP8266-ESP-12E

Mã sp: KIT04013

Giá:240,000VND

260,000

-8% KIT WiFi Arduino UNO ESP8266

KIT WiFi Arduino UNO ESP8266

Mã sp: KIT04003A

Giá:230,000VND

250,000

-6% KIT WiFi NodeMcu ESP8266 CP2102

KIT WiFi NodeMcu ESP8266 CP2102

Mã sp: KIT04003B

Giá:169,000VND

180,000

-17% CASE ARDUINO UNO R3

CASE ARDUINO UNO R3

Mã sp:

Giá:50,000VND

60,000

-20% XBee S2 2MW

XBee S2 2MW

Mã sp: KIT04010

Giá:800,000VND

1,000,000

-22% JOYSTICK FOR ARDUINO

JOYSTICK FOR ARDUINO

Mã sp: KIT04009A

Giá:39,000VND

50,000

-9% ARDUINO DUE R3

ARDUINO DUE R3

Mã sp: KIT04008A

Giá:500,000VND

550,000

-5% ARDUINO UNO R3 NEW

ARDUINO UNO R3 NEW

Mã sp: KIT04007A

Giá:100,000VND

105,000

-7% ARDUINO MEGA2560 R3

ARDUINO MEGA2560 R3

Mã sp: KIT04006

Giá:215,000VND

230,000

-20% ARDUINO ETHERNET W5100

ARDUINO ETHERNET W5100

Mã sp: KIT04005

Giá:159,000VND

200,000

-13% ARDUINO NANO UNO

ARDUINO NANO UNO

Mã sp: KIT04004

Giá:130,000VND

150,000

-6% ARDUINO UNO R3

ARDUINO UNO R3

Mã sp: KIT04003

Giá:169,000VND

180,000

-9% ARDUINO PRO MINI 328P

ARDUINO PRO MINI 328P

Mã sp:

Giá:59,000VND

65,000

-4% ARDUINO NANO 3.0 328 MINI

ARDUINO NANO 3.0 328 MINI

Mã sp: KIT04001

Giá:110,000VND

115,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...